Buying a House

ייצוג במכירה ורכישת דירות מגורים

עסקאות של מכירה או רכישה של דירות מגורים, נתפסות כעסקאות פשוטות יחסית. עם זאת ישנן בדיקות שחשוב לשים דגש עליהן ופעולות מקדימות למכירה. להלן רשימה תמציתית של הבדיקות:

1. בדיקת הדירה ומיקומה – כולל בחינת דרכי הגישה ובדיקת הרכוש המשותף כגון מקלט וחניה.

2. רישום זכויות – זהות המוכר, כיצד הדירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין ועוד.

3. היוועצות עם גורמי מקצוע – למשל שמאי מקרקעין, חברת בדק בית וייעוץ פיננסי למשכנתא.

4. מס רכישה ועלויות נוספות – לרבות עמלת תיווך, אגרות רישום, עלות יועצים, שיפוץ נדרש לפני הכניסה לדירה עצמה ועוד.

5. ניסוח חוזה מכר.

בדירות יד שניה שהוקמו לאחר ביצוע פרויקט פינוי בינוי ונמכרות כעת על ידי בעליהן, או דירות קיימות ששופצו במסגרת פרויקט תמ"א 38, חשוב להכיר את מאפייני הדירה החדשים, את המהות השיפוץ ואת טיב העבודה שבוצעה.

ליווי של עורך דין קניית דירה המומחה לתחום, יכול לחסוך הרבה עוגמות נפש בעתיד מפרטים שלא נראים לעין ממבט ראשון של העסקה. משרד עו“ד אלעד פאר ילווה אתכם באופן מקצועי וקפדני מביצוע בדיקות חיוניות לגבי מצבה המשפטי והתכנוני של הדירה ועד לסיום תהליך רישום הזכויות בדירה והעברת הבעלות.

פנו עוד היום לקבלת הצעת מחיר ללא תחרות